Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Tietoa auktorisoiduista käännöksistä

Virallisen kääntäjän leima

Virallisen kääntäjän leima, joka osoittaa, että asianomainen kääntäjä on Suomen Opetushallituksen hyväksymä virallinen kääntäjä.

Suomessa auktorisoitu käännös on Suomen Opetushallituksen tutkintokokeen suorittaneen kääntäjän tekemä käännös. Kääntäjällä on oikeus leimata käännöksensä nk. auktorisoidun kääntäjän leimasimella, jolla työn suorittaja on tarvittaessa tiedossa. Tämän lisäksi kääntäjä lisää oman allekirjoituksensa käännöksen viimeiselle sivulle. Auktorisoitu käännös on lainvoimainen käännös eli se on laillisesti pätevä asiakirja. Auktorisoituja käännöksiä on mahdollista saada useilla eri kielipareilla.

Minkälaiset asiakirjat edellyttävät auktorisoitua kääntäjää?

Tavallisimmin henkilöllisyystodistuksen, ajokortin, väestörekisteriotteen ja vihkitodistuksen kaltaiset viranomaisille annettavat henkilöllisyystodistukset edellyttävät auktorisoitua käännöstä. Osa yrityksistä valitsee myös auktorisoidun käännöksen kääntäessään sopimuksia ja vuosisopimuksia.

Tarvitseeko minun lähettää asiakirjan alkuperäiskappale?

Eri maiden viranomaisvaatimukset poikkeavat auktorisoitujen käännösten hyväksymisen suhteen. Suomessa asiakirjan alkuperäiskappaletta ei yleensä edellytetä, vaan riittää, että lähetät skannatun kopion asiakirjasta ja saat leimatun ja allekirjoitetun käännöksen takaisin postitse. Muissa maissa saatetaan edellyttää, että alkuperäinen asiakirja ja käännös kiinnitetään toisiinsa sinetillä, jolloin sinun täytyy lähettää alkuperäinen asiakirja meille. Mikäli olet epävarma siitä, mitä sinulta vaaditaan asianomaisessa kohdemaassa, suosittelemme, että olet yhteydessä maan suurlähetystöön ennen tilauksen tekemistä.

Alkuperäinen asiakirja tai kopio alkuperäisestä oheistetaan mukaan auktorisoituun käännökseen. Asiakirjat yhdistetään toisiinsa siten, että niiden irrottaminen aiheuttaa näkyvää haittaa molemmille asiakirjoille. Tällä tavalla käännökset ovat heti käyttövalmiita eikä väärinkäytön riskiä ole.

Auktorisoitu kääntäjä muissa maissa

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittaminen vaihtelee maittain eikä se ole yhtenäinen edes EU:ssa. Jotta suomalainen auktorisoitu käännös voitaisiin hyväksyä toisessa maassa, se edellyttää, että julkinen notaari liittää siihen apostille-todistuksen. Tämän kansainvälisen järjestelmän asiakirjojen aitouden todistamiseksi ovat hyväksyneet Haagin kansainvälisen yksityisoikeutta koskevan sopimuksen ratifioineet maat. Mikäli käännöstä tullaan käyttämään muussa maassa kuin Suomessa, suosittelemme aina, että siihen liitetään apostille-todistus tai se laillistetaan kyseisen maan suurlähetystössä.

Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.