Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Mikä on kääntämisen ja tulkkaamisen välinen ero?

Joskus termejä “kääntäminen” ja “tulkkaaminen” käytetään toistensa synonyymeinä. Nämä ovat kuitenkin kaksi aivan erilaista työtä.

Pikakääntäjä käännöspalvelut

Hoidamme mielellämme käännös- ja tulkkausprojektisi!

Kääntäjä tekee kirjallisia käännöksiä lähdekielestä kohdekielelle. Kääntäjät huolehtivat esimerkiksi käyttöohjeiden, todistuksien ja CV:n käännöksistä. Nämä työt tehdään aina kirjallisesti.

Tulkki kääntää myös kohdekielestä lähdekielelle, mutta aina suullisesti. Tulkki kutsutaan esim. neuvotteluihin tai kokouksiin, jossa eri maista tulleet osapuolet haluavat puhua toisilleen ja ymmärtää toisiaan. Tulkkeja voidaan tarvita myös siviilivihkimisissä tai tapaamisessa notaarin kanssa silloin, kun toinen osapuolista ei täysin hallitse kyseessä olevan maan kieltä.

On olemassa eri tulkkaustapoja. Simultaanitulkkaus tarkoittaa sitä, että kääntäjä kääntää lähdekielen puhujan puhetta samanaikaisesti kohdekielelle esim. erillisessä työpisteessä. Konsekutiivitulkkauksella tarkoitetaan sitä, että kääntäjä istuu puhujan vieressä ja kääntää hänen puheensa kohdekielelle, kun puhuja on lopettanut puhumisen. Molemmat tulkkaustyypit vaativat paljon keskittymiskykyä.

Usein kääntäjät toimivat myös tulkkeina ja toisinpäin, mutta lähettäessäsi tarjouspyyntöä sinun tulee ilmaista haluatko kirjallisen vai suullisen käännöksen. Tällöin saat tarjouksen juuri sellaisesta käännöksestä, jonka haluat.

Haluatko ei-sitovan tarjouksen käännökselle tai tulkkaukselle? Hoidamme projektisi miellämme ja odotamme innolla yhteydenottoasi puhelimitse tai sähköpostitse!

2017-01-18T08:52:08.2603198Z
Henna van Doorn
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Hennalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.