Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Kuinka laskemme hinnat käännöksille?

Asiantuntevan käännöksen hinta riippuu monesta tekijästä:

Hinnoittelussaan käännöstoimisto Pikakääntäjä toimii aina asiakkaan parasta ajatellen. Vastaamme myös joka tarjouspyyntöön niin nopeasti kuin pystymme. Jotta asiakkaamme voivat paremmin arvioida yllä mainittujen tekijöiden vaikutusta hintaan, tarkastelemme niitä seuraavaksi hieman tarkemmin:

Kiireellisyys: Nopea, nopeampi, Pikakääntäjä käännöstoimisto

Yhteydenpito käännöstoimiston ja kääntäjän välillä on projektin suorituksen viimeinen askel. Dokumentit on vastaanotettu, tarjous tehty ja ainoastaan käännöksen teko on jäljellä. Kääntäjälle tämä tarkoittaa yhtä asiaa: työskentelyä kiireen alaisena.

Tavallinen täysiaikainen kääntäjä kääntää n. 2000 sanaa päivässä. Kokenut kääntäjä voi tehdä n. 4000 sanan käännöksen päivässä, kun taas aloittelija kääntää n. 1000 sanaa päivässä.

On olemassa myös erilaisia keinoja käännöstyön nopeuttamiseksi. Etenkin samankaltaisia merkityksiä ja sanoja sisältävän tekstin käännöstä voidaan nopeuttaa käyttämällä käännösohjelmia (CAT-työkalut). Käännöstyökalu on kääntämiseen luotu ohjelmisto. Ohjelmisto tunnistaa samankaltaiset tai identtiset tekstit ja antaa jo käännettyyn tekstiin perustuen ehdotuksen käännöksestä. Tämä säästää paljon kääntäjän aikaa, koska tällöin hänen tarvitsee vain muokata tekstiä. Tunnetuimpia CAT-työkaluja (Computer Aided Translation) ovat Trados, Transit, Déjà Vu ja Across.

CAT-työkalujen käyttämisestä on useita hyötyjä. Ensinnäkin niiden avulla kääntäjä voi työskennellä nopeammin ja edullisempaan hintaan. Toiseksi, käännösmuisti laajenee jokaisesta uudesta käännöstyöstä, jolloin saman aihealueen tekstien terminologiassa alkaa esiintymään toistoa. Nämä toistot lasketaan prosentteina.

CAT-työkalujen käyttö on erityisen tehokasta teknisissä ja juridisissa teksteissä, koska kyseiset tekstit yleensä rakentuvat samankaltaisista osista. Esimerkiksi lähes jokainen englanninkielinen notaarin asiakirja alkaa lauseella: “On this, the ___ day of ___, 20__, before me a notary public…” Käyttöohjeet ovat toinen tekstityyppi, josta löytyy yleensä toistoa. Esimerkiksi pariston vaihtoa koskevista ohjeista löytyy aina lause: “Irrota laitteen takana oleva paristolokeron kansi.”

CAT-työkalujen lisäksi myös kääntäjän kotipaikalla on suuri rooli käännöksen nopeassa toimitusajassa. Koska osa kääntäjistämme asuu käännöksen kohdekielen maassa, voidaan käännökset toimittaa lyhyelläkin varoitusajalla. Esimerkiksi, jos käännöstoimistomme Kaliforniassa saa toimeksiannon saksankielen käännökselle iltapäivällä, voimme lähettää tekstin Saksassa asuvalle kääntäjälle, jolla on työpäivä vasta aluillaan. Saksalainen kääntäjä voi kääntää tekstin rauhassa ja aikaeron ansiosta lähettää sen ajoissa seuraavaksi työpäiväksi Kaliforniaan.

Vaikeustaso

Kääntämisnopeuteen vaikuttaa myös tekstin vaikeustaso. Vaikeustaso on suhteellinen muuttuja ja riippuu luonnollisesti sekä vaatimuksista että kääntäjän vahvuuksista. Yksi kääntäjä voi olla erikoistunut teknisiin patentteihin, kun taas toinen on erikoistunut lääketieteellisiin käännöksiin. Meillä on paljon kääntäjiä, jotka ovat erikoistuneet moniin eri aihealueisiin. Käännöstoimiston kääntäjien tietokannassa on tällä hetkellä 4 200 eri natiivikääntäjää, jotka kääntävät 150 kielelle. Termi “natiivikääntäjä” tarkoittaa, että kääntäjä kääntää tekstin omalle äidinkielelleen. Työllistämällä kokeneita ja omaan alaansa erikoistuneita natiivikääntäjiä voimme taata korkean laatutason kiireisille käännöksille; tiettyyn alaan erikoistunut kääntäjä tuntee alaan liittyvän kielen ja voi siksi työskennellä tehokkaammin.

Erikoisalan tekstit ovat hieman kalliimpia kuin yleiskielen tekstit, koska ne vaativat enemmän tietoutta ja kokemusta kääntäjältä. Jos tekstissä on paljon toistoa, annamme alennusta hinnasta. Sanahinnasta voidaan antaa alennusta myös silloin, kun käännös ei ole kiireinen.

Lisäksi käännöspalvelumme Budgettranslations (tytäryhtiömme) tarjoaa alemman hintatason käännöksille pidemmillä toimitusajoilla. Voimme alentaa hintaa myös silloin, jos käännöksessä ei tarvitse käyttää natiivikääntäjää tai jos tekstin voi kääntää aloitteleva kääntäjä.

Lähdetekstin ja kohdekielen valinta

Käännös on edullisempi, jos kohdekieli on yksi yleisimmistä kielistä. Jos lähdekieli on harvinainen, niin käännös on tavallisesti kalliimpi. Tämä johtuu siitä, että meillä on tällöin vähemmän kääntäjiä kyseiselle kieliparille. Siksi käännös englannista espanjaksi on edullisempi kuin käännös tanskasta espanjaksi. Kielipari ja tekstin sisältö ovat ratkaisevia tekijöitä käännöksen hinnoittelussa. Erikoisalan tekstit lyhyellä toimitusaikavaatimuksella ja pienellä kääntäjämäärällä nostavat käännöstyön hintaa.

Käännöshinnan laskeminen

Kuten näet, monet tekijät vaikuttavat käännöksen hintaan. Siksi on hyödyllistä lähettää tarjouspyyntö tekstiäsi koskien suoraan käännöstoimistoomme. Silloin voimme tehdä sinulle henkilökohtaisen tarjouksen kiinteällä hinnalla, joka ottaa huomioon kieliparin, sanamäärän, tekstissä esiintyvän toiston sekä vaikeusasteen.

Auktorisoitua käännöstä varten on parasta lähettää skannaus alkuperäisestä dokumentista. Auktorisoitujen käännösten hinnat poikkeavat tavallisten käännösten hinnoista.

Emme yleisesti suosittele lähettämään alkuperäisiä dokumentteja paperisina. Voimme tehdä käännöksen alkuperäisen dokumentin hyvälaatuisesta kopiosta tai skannauksesta.

Palaa takaisin .

2017-01-18T08:49:33.8538807Z
Fatima Vangen
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Fatimalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.