Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Henkilöstöhallintoon liittyvien tekstien käännökset

Henkilöstökäsikirjan kääntäminen

Käännöspalvelustamme saat työsopimusten, ansioluetteloiden, henkilöstökäsikirjojen ja hakemusasiakirjojen käännökset.

Jos haluat yrityksesi henkilöstökäsikirjan ammattitaitoisen käännöksen, lähetä käännettävä teksti meille sähköpostitse.

Lähes kaikilla yrityksillä on tätä nykyä henkilöstökäsikirja. On hyvä tietää, että henkilöstökäsikirja sisältää yrityksen kaikki tärkeät säännöt ja toimintamallit. Siihen on sisällytetty muun muassa eläkkeelle pääsyä, palkkausta, sairastapauksia ja sairaslomaa koskevia tietoja. Tästä yrityksen sisäisestä ohjekirjasesta löytyy myös työsopimusten mallilomakkeita.

Koska yritykset työllistävät yhä useammin työntekijöitä ulkomailta ja työnantajien velvollisuutena on tiedottaa uusille työntekijöille henkilöstösäännöksistä, monet yritykset käännättävät usein koko henkilöstökäsikirjan esimerkiksi englanniksi.

Me avustamme sinua kyseisenlaisten asiakirjojen kääntämisessä. Kääntäjillämme on kokemusta henkilöstöhallintoon liittyvien tekstien kääntämisestä. Joillakin kääntäjistämme on takanaan jopa henkilöstöjohtamisen opintoja. Alaan perehtyneet kääntäjät ovat perillä alan muuttuvasta lainsäädännöstä ja terminologiasta. Usein Saksan lainsäädännön kanssa ajan tasalla pysyminen suorastaan edellyttää kyseisen alan opintoja.

Käsitteille kuten ”Gesetz zur Verbesserung der Reintegrationsmaßnahmen”, ”Betriebsrat” ja ”Zirkulationsmodell” ei usein löydy kohdekielestä täysin vastaavaa käsitettä. Tällaisissa tapauksissa kääntäjä neuvottelee asiakkaan ja projektipäällikön kanssa soveltuvasta käännöksestä. Joskus käännökseen on lisättävä lyhyitä käsitteiden selityksiä, sillä teksti, joka herättää lukijassa vain kysymysmerkkejä, ei palvele ketään. Toimitamme tällöin käännöksen asiakkaalle selityksineen/huomautuksineen, jotta asiakas tietää, miten erot työlainsäädäntöjen välillä vaikuttavat käännökseen.

Jos toimitat meille tekstin word-tiedostona, saat sen myös word-tiedostona takaisin. Käännämme myös sisällysluettelon huolella, kuten kuuluukin.

Sopimuksen, psykologisen profiilin tai ansioluettelon kääntäminen

Lähetätpä meille työsopimuksen, henkilöstökäsikirjan, arviointikertomuksen, psykologisen profiilin, nimitysasiakirjan, hakemuskirjeen, ansioluettelon (ks. kohta Hakemusasiakirjat, ansioluettelo) tai yhteenvedon työehdoista sähköpostitse, saat meiltä lyhyessä ajassa kilpailukykyisen tarjouksen. Kerro meille, mille kielelle haluat tekstin käännättää. Jos kohdekieli on englanti, mainitse myös, haluatko tekstin amerikan- vai brittienglanniksi.

Käännettävän tekstin voit lähettää meille sähköpostitse.

2016-11-18T09:31:42.6139388Z
Fatima Vangen
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Fatimalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.