Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Käännöstoimisto Pikakääntäjän suorittama käännöstyö

Käännösprosessi

Saat meihin yhteyden sähköpostitse.

Kääntäminen on oma erityisalansa. Kääntäjältä vaaditaan laajaa yleistietoutta, toisin sanoen ymmärrystä monilta eri elämän osa-alueilta, jotta he pystyisivät menestyksekkäästi kääntämään erilaisia tekstejä. Luonnollisesti osa kääntäjistä myöskin erikoistuu tiettyyn aihepiiriin kuten lainopillisiin, teknisiin tai lääketieteellisiin teksteihin. Pikakaantajan laaja kääntäjäverkosto koostuu kokeneista ja ammattitaitoisista kääntäjistä joiden kanssa olemme aiemmin työskennelleet menestyksekkäästi. Vaadimme myöskin että kääntäjämme puhuvat kohdekieltä äidinkielenään.

Käännösprosessi

Itse käännöstyö sisältää useampia vaiheita. Ensimmäinen vaihe sisältää alkuperäistekstin huolellisen läpiluvun. Tämän jälkeen kääntäjä tekee ensimmäisen käännösluonnoksen tekstistä. Luonnoksen valmistuttua syventyy kääntäjä tekstiin tarkemmin, käyden läpi erityisesti mahdolliset ongelmakohdat. Tässä kääntäjät käyttävät apunaan erinäisiä hakuteoksia, sanakirjoja, termistöjä ja internetiä. Kääntäjämme eivät missään vaiheessa käytä käännösohjelmia, ks. Koneelliset käännökset käännösohjelmien avulla , sillä tekstiä ei koskaan käännetä ”sanasta sanaan” vaan niin että sisältö ja luettavuus vastaavat kohdekielen luonnollista kulkua. Kääntäjän täytyy kuitenkin pysyä uskollisena lähdetekstille eikä saa jättää pois tai lisätä mitään. Myöskin tekstin lukijakunta tulee pitää mielessä. Onko käännettävä teksti yleisteksti, vai suunnattu tietylle ryhmälle lukijoita? Onko kohdekieli lukijoiden äidinkieli, tuntevatko lukijat mahdollisesti jo aihetta, vai tuleeko teksti pitää niin yksinkertaisena kuin mahdollista? Tässä muutama niistä monista kysymyksistä joita kääntäjän tulee kysyä itseltään uudelleen joka käännöstyön yhteydessä.

Lopullinen käännösvaihe

Mikäli teksti tässä vaiheessa näyttää hyvälle, laittaa kääntäjä tekstin sivuun hetkeksi lukeakseen sen sitten kokonaisuudessaan läpi vielä kertaalleen. Tämä siksi että tekstin “levättyä” hetkisen, saattaa tekstistä löytyä vielä epäselvyyksiä joita kääntäjä ei ensi lukemalla huomannut. Usein kääntäjät antavat työn kollegalleen oikolukuun varmistaakseen että valmis teksti ei sisällä huolimattomuusvirheitä. Oikoluku onkin onnistuneen käännöstyön viimeinen vaihe.

2017-01-18T09:02:41.9366811Z
Henna van Doorn
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Hennalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.