Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Nyckel i lås.

Vi behandlar era texter konfidentiellt. Sekretess är en självklarhet i hanteringen av era textdokument.

Sekretess

Vi översätter ofta dokument av känslig natur eller sådant som är rena affärshemligheter. Därför behandlar vi alla dokument med professionell aktsamhet och använder oss av alla tekniska och juridiska möjligheter att kunna garantera sekretessen. Pikakääntäjä har som översättningsbyrå tystnadsplikt och agerar efter vad lagen säger om dataskydd.

Våra översättare skriver under en sekretessförbindelse och följer de bestämmelser vi har angående sekretess. Vi kan vid behov skicka dig ett undertecknat sekretessavtal före påbörjandet av en översättning. Vid behov, ta kontakt med en projektledare genom telefon eller e-post för mer information.

2016-07-28T07:55:00.2544330Z
Taina Henriksson
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Tainalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 46 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.