Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Kokenut tieteellisten käännösten tarjoaja

Tieteellisiin käännöksiin erikoistunut käännöstoimisto.

Autamme sinua mielellämme tieteellisten asiakirjojesi kääntämisessä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Patentit

Jos haet patenttia patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisen menettelyn mukaisesti, voit hakea patenttia Saksan sisällä vain kansallisen vaiheen aikana.

PCT-menettelyn jälkeen (eli kun kansainvälisen ilmoituksen toimittamisesta tulee kuluneeksi 30 kuukautta) seuraa kansallinen tai alueellinen vaihe. Patentin hakijan on jätettävä anomus ja patenttitekstin kohdemaan kielinen käännös niissä maissa, joissa hän haluaa anoa kansallista patenttia.

Vaatimukset

Eurooppapatentti voi saada Saksassa lainvoimaisuuden, kun sen käännös täyttää tietyt vaatimukset. Nämä vaatimukset löytyvät kansainvälistä patenttisopimusta koskevan lain (IntPatÜG) II luvun 3 pykälästä.

Eurooppapatenttien käännöksiä koskevat seuraavat vaatimukset:

Patentin haltijan on kolmen kuukauden sisällä patentin myöntämisestä toimitettava patenttiasiakirjojen saksankielinen käännös Saksan patentti- ja rekisterihallitukselle.

Mikäli patentti oli alunperin laadittu muulla kuin englannin kielellä, patenttiasiakirjat on käännätettävä joko englannin tai saksan kielelle.

Käännös ja 40 euron suuruinen ilmoitusmaksu on toimitettava Saksan patentti- ja rekisterihallitukselle määräajassa.

Mikäli käännöksen ja ilmoitusmaksun toimittaminen myöhästyy, eurooppapatentin käsittely Saksassa keskeytyy.

Lontoon sopimus

Lontoon sopimus helpottaa patenttiasiakirjojen kääntämisprosessia ja alentaa eurooppapatenttien patenttiasiakirjojen kustannuksia. Sopimus astui voimaan 1. toukokuuta 2008.

Mitä etuja Lontoon sopimuksesta on?

Jos eurooppapatentin patenttiasiakirjat on laadittu englannin kielellä, patentin haltijan on toimitettava Saksan patentti- ja rekisterihallitukselle vain saksankielinen käännös.

Entä jos patenttiasiakirjat on laadittu ranskaksi? Silloin sekä patentin kuvaus että patenttivaatimukset on käännettävä saksaksi. Me Pikakääntäjällä autamme sinua kaikissa patenttikäännösasioissa.

2017-01-13T13:55:58.7517746Z
Fatima Vangen
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Fatimalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.