Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Våra ämnesområden

Översättningsbyrån Pikakääntäjä erbjuder professionella och högkvalitativa översättningstjänster inom olika ämnesområden. Vi översätter till fler än 150 språk.

Till våra specialområden hör:

Billykta, tangentbord, ljussken och domarklubba.

Översättningar inom bilindustri, medicin, juridik, mjukvara och internet och mycket mer! Har ni frågor eller vill ha en offert? Fyll i formuläret till höger eller skicka oss ett mejl så tar vi kontakt med er!

Auktoriserade översättningar

Sigill.
Ta kontakt med översättningsbyrån Pikakääntäjä när du är i behov av en auktoriserad översättning. Vi hjälper både privatkunder och företag att få sina viktiga dokument översatta av auktoriserade översättare. Detta inbegriper att en edsvuren översättare gör översättningen och intygar med stämpel och underskrift att översättningen är riktig. Bland annat följande dokument kräver oftast en auktoriserad översättning: skolbetyg, vigselintyg, dödsattest, skilsmässointyg, skuldbrev, ansökan om namnändring, adoptionspapper, domstolsbeslut, domar, körkort, registerutdrag, registrering och avtal.

Auktoriserade översättningar kräver oftast en extra avgift då det är mer tidskrävande och. Om du vill få reda på pris och leveranstid på dessa vänligen skicka in en scannad kopia på det dokument som du önskar få översatt. Med en scannad kopia kan vi ge en icke bindande offert med pris och leveranstid. Auktoriserade översättningar skickas alltid i pappersformat och via post eller kurir.

Korrespondens

Hand med penna.
Vi kan leverera översättningar av korta brev, e-post och informationsblad redan samma dag. Eftersom våra översättare även jobbar kväll och helg kan vi leverera översättningar snabbt. Om du skickar dina texter till oss svarar vi med pris och leveranstid så snabbt som möjligt.

Finans

Två mänskliga figurer som bär en pil.
Vi har flera översättare inom finansbranschen. De är alla specialiserade på ett eget område och kan dess terminologi mycket väl. Vi har bland annat översättare som är specialiserade på bokföring och investeringar.

Marknadsföring

Piller.
När en marknadsföringstext översätts är det viktigt att även dragningskraften i budskapet följer med och inte bara meddelandet. Därför väljer vi översättare som har en stark kunskap inom affärsverksamhet. Våra översättare bor och arbetar i länder där deras modersmål talas. De känner till den lokala marknaden och kan sätta sig in i dina kunders behov. Vi har en mångårig erfarenhet av att översätta bland annat informationsblad, annonser, produktbeskrivningar, affärsplaner, online marknadsföring, marknadsundersökningar och andra marknadsföringstexter. Vår kundkrets innefattar marknadsföringsföretag, internationella företag och detaljhandeln.

Tekniska översättningar

Plaströr.
Bruksanvisningar, manualer och installationsguider. Våra översättare har erfarenhet från allihop. Till den här sortens uppgifter använder vi översättare som är specialiserade på tekniska översättningar. De har en hög utbildning och tillgång till ordbanker med tekniska termer. När du så önskar kan vi returnera översättningen med samma layout som originalet. Vi använder även översättningsminnen som gör att det blir lätt och billigt att uppdatera manualer då det behövs. Vi översätter ofta olika manualer och tekniska uppgifter till bland annat telefonsystem, tryckerimaskiner, metallbearbetningsmaskiner samt konsummentprodukter inom elektronik och ibland även hela utvecklingsprocesser för olika program.

Läkarvetenskap

Glasrör.
Vi översätter ständigt dokument inom den medicinska sfären för både privatpersoner och företag. För dessa översättningar har vi personer som har den medicinska expertis som krävs, exempelvis f.d. sjuksköterskor eller personer med annan bakgrund inom sjukvården. Vi översätter bland annat vetenskapliga texter och forskningsresultatkunnigt. Försäkringsbolag mottar årligen sjukdomsberättelser från läkare i utlandet efter sjukhusvistelser. Vi kan även översätta dessa och EMA-QRD grundöversättningar, om ditt företag behöver sådana. Ta kontakt med oss när du behöver en översättning av läkemedelsinstruktioner, vetenskapliga texter om tandhygien eller hälsoguider.

Böcker

Bokryggar.
Vid översättning av böcker, tidningar och bildtext skiftar priset och leveranstiden. Vid normala översättningar fokuserar vi på kort leveranstid men vid översättningar av böcker krävs det mer tid för att framställa en bra översättning. Vi har översatt vuxen- och barnböcker såväl som spel-, inredningstidningar och motorsportmagasin. Vi har även översatt flera vetenskapliga skrifter. Ta kontakt med en projektledare när du behöver en översättare inom ett specialområde.

Juridik

Hand med penna.
Pikakääntäjä översätter juridiska dokument på en regelbunden basis. När dessa görs är det extra viktigt med tillit, noggrannhet och branschkännedom. Vi översätter dokument för företagens juridiska ombud, advokatbyråer och rättsinstanser, vilket gör att våra översättare har mångsidig erfarenhet med juridiska dokument. Denna erfarenhet inbegriper bland annat avtal, testamenten, styrdokument, inkassobrev, juridisk brevväxling, skuldbrev, mötesprotokoll och rapporter till EU kommissarier. Vi har självklart även översättare som är specialiserade inom olika områden, exempelvis lagar, domslut och rättegångsprotokoll, skatterätt och affärsbrev. Vi kan leverera auktoriserade översättningar då du har ett behov av det.

HRM

Tidningshög.
Översättningar inom personaladministration kräver sitt eget specialkunnande. Exempelvis krävs det helt andra kunskaper vid översättande av pensionsregler än vid en översättning av en utvärdering av en persons psykologiska profil. Vi översätter introduktionshandböcker, pensionsregler, utvärderingar, intyg, anställningsavtal, löneutredningar, sociala årsberättelser, arbetsrådets utlåtanden och så vidare. Vi översätter exempelvis ofta uppdateringar av personalreglerna till flera storföretag och internationella företag.

Specialöversättningar

Hand med penna.
Vi kan översätta till över 150 olika språk, bland annat engelska, spanska, holländska, italienska, grekiska, norska, portugisiska, polska, franska, svenska, tyska, finska, danska, ryska och estniska. Ta även kontakt om du behöver översättningar till ett mer ovanligt språk som arabiska, bulgariska, japanska, kinesiska, lettiska, litauiska, rumänska, slovakiska, thai, tjeckiska turkiska och ungerska.

Vi översatte bland annat en marknadsföringstext till grönländska för ett företag i Tyskland som var intresserade av den grönländska marknaden.

Vi kan även ordna med väldigt stora översättningar vid behov. Ta kontakt med oss.

Inte allt för länge sedan översatte vi över 80 000 ord teknik och juridik för ett företag inom flygbranschen. Inför det här projektet valde vi ett team av specialiserade översättare och fick översättningen gjord på några dagar, utan att kvalitén blev lidande.

Vi översätter även datorprogram, SML-dokument, källkod, flerspråkiga frågeformulär, OCR-projekt, web sidor, visitkort och mer.

Korrekturläsning

Journaler.
Utöver översättningar utför vi även korrekturläsning. Du kan skicka oss en färdig text som du vill få korrekturläst eller språkgranskad, men du kan även beställa en korrekturläsning med översättningen. Våra översättare läser igenom sina översättningar men då texten ska publiceras kan det vara bra med en extra korrekturläsning. Korrekturläsningens pris avgörs alltid för varje ärende. Vi har flera översättare som är specialiserade på korrekturläsning inom många språkkombinationer, så även detta fungerar lätt och behändigt hos oss.

2016-11-02T15:17:22.6042608Z
Taina Henriksson
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Tainalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 44 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.