Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Venäjän ja ukrainan kieli vertailussa

Käännökset venäjäksi ja ukrainaksi

Käännämme tekstisi venäjän tai ukrainan kielelle. Ota yhteyttä sähköpostitse.

Sekä venäjän että ukrainan kielet kuuluvat itäslaavilaisiin kieliin ja niitä kirjoitetaan kyrillisin aakkosin. Ukrainan ja venäjän kielten aakkoset eroavat joidenkin kirjainten kohdalla toisistaan.

Ukraina on kuitenkin venäjän tavalla peräisin slaavilaisesta kantakielestä, mutta kehittyi 1700-luvun lopulla enenevässä määrin itsenäiseksi kieleksi omine sanastoineen, lauseenrakenteineen ja ääntämyksineen.

Puolankielen naapuruudella oli suuri vaikutus kielen melodian ja sanaston kehitykseen.

Siitä huolimatta noin kaksi kolmasosaa ukrainalaisesta sanastosta koostuu venäläisperäisistä sanoista, ja siksi venäjänkieliset ymmärtävät ukrainaa hyvin.

Toisaalta 95% ukrainalaisista puhuu ja ymmärtää venäjää, mikä selittyy etenkin Ukrainan neuvostomenneisyydellä.

Sukupolvenvaihdoksen myötä yhä useammat nuoret ukrainalaiset tosin käyttävät mieluummin omaa virallista kieltään kuin venäjää.

Käännöstoimisto Pikakääntäjä tarjoaa käännöksiä venäjän ja ukrainan kielistä suomeksi ja monille muille kielille sekä käännöksiä ukrainaksi ja venäjäksi.

Lähettäkää meille sähköpostia tai täyttäkää oikealla oleva tarjouspyyntölomake. Ilmoittakaa, mille kielelle teksti tulisi kääntää, ja milloin tarvitsette käännöstä.

Saatte yksityiskohtaisen ei-sitovan tarjouksen.

2017-01-13T14:09:33.9622875Z
Fatima Vangen
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Fatimalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.