Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Yhdenmukaiset käännökset monta vuotta

Yksi ravinnontuotantoalan asiakkaistamme halusi raaka-ainetermistönsä olevan aina yhdenmukaisesti käännetty, myös vuosia eteenpäin. Tämä oli asiakkaalle ongelmallista, koska yrityksessä oli monta eri osastoa. Monilukuinen kontaktihenkilöiden määrä tarkoitti usein ristiriitaista ja eroavaa yritys- ja tuotetermistön käyttöä. Yhtenäinen termistön käyttö on erittäin tärkeää kaikille yrityksille, erityisesti yritysidentiteetin ja tehokkuuden näkökulmasta.

Yhdenmukaisuus – kääntäjästä tai kontaktihenkilöstä riippumatta

Vastaavan projektipäällikön, Maria Norgrenin haaste oli varmistaa valmiiden käännösten yhdenmukaisuus – huolimatta siitä, kuka teki tai tilasi käännöksen. Tämä jatkui useamman vuoden, aina tähän päivään asti.

Terminologiatietokannat ovat ratkaisu

Vastatakseen asiakkaan vaatimuksiin Maria loi terminologiatietokannan , joka laajeni jatkuvasti uusista projekteista johtuen. Kääntäjillämme ja asiakkaan uusilla kontaktihenkilöillä oli näin aina päivitetty terminologia käytössään. Terminologiatietokannan hallinta on osa projektipäälliköidemme päivittäisiä rutiineja. He pitävät huolen uusien, yhdenmukaisten termien ja määritelmien lisäyksistä.

2019-11-20T12:36:04.1186624Z
Taina Henriksson
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Tainalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 46 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.