Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Yrityksen johto

Tältä sivulta löydät tietoa Pikakääntäjästä. Tämä on oikea osoite, jos haluat lisätietoa käännösmarkkinoista tai etsit pysyvää yhteistyökumppania.

Pikakääntäjä on oiva käännöskumppani seuraavien ominaisuuksiensa ansiosta:

Taloudellisesti vakaa yritys

Pikakääntäjä on velaton ja vakavarainen yritys. Vuodesta 2000 yritys on kasvattanut asiakaskuntaansa ja kasvanut orgaanisesti keskimäärin 60 prosenttia vuodessa. Käännöstoimiston asiakaskuntaan kuuluu satoja julkisia ja yksityisiä tahoja. Yritys palvelee asiakkaita muun muassa Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, Irlannissa, Sveitsissä, Saksassa, Ruotsissa, Itävallassa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa.

Yritys/Laatu

Pikakääntäjällä ja sen tytäryrityksillä on laaja kokemus kääntämisestä kaikille maailman kielille. Sillä on kokemusta kaikista tekstilajeista ja erikoisaloista, erityisesti lääketieteestä, juridiikasta, kaupasta ja tekniikasta.

Pikakääntäjän projektikoordinaattorit ovat kokeneita, osaavia, monikielisiä ja kykenevät pitämään monta lankaa käsissään samanaikaisesti.

Yritys arvostaa hyvää logistiikkaa. Tietojen hallinta ja luottamus ovat etusijalla. Kaikilla järjestelmillämme on tuplavarmistus, mikä takaa, ettei työhömme tule katkoksia. Hätätilanteessa saamme nopeasti apua muista toimipisteistämme.

Itse kehitetyn projektinhallinta-, taloushallinto- ja laskutustyökalun avulla voimme täyttää asiakkaan erikoistoiveet myös laskutuksen suhteen.

Hinnat/Yhteistyö

Pikakääntäjässä yhdistyvät korkea laatu ja kilpailukykyiset hinnat. Otamme kustannussäästöt huomioon suunnittelussa ja lähdemme siitä, että tehokkuuteen suuntautunut toimintatapa ja kilpailukykyiset hinnat luovat pohjaa pitkäaikaisille yhteistyökumppanuuksille.


Lisätietoja Pikakaantaja

Historia

Pikakääntäjä on yksi nopeimmin toimintaansa laajentavista eurooppalaisista käännöstoimistoista, joka palvelee asiakkaita eri maissa sijaitsevista toimipisteistään käsin. Sillä on toimipisteitä muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Italiassa. Snelvertaler bvn päätoimisto on Alankomaissa.

Vuodesta 2000 Pikakääntäjä on kehittynyt innovatiiviseksi käännöstoimistoksi, joka palvelee asiakkaitaan kaikilla erikoisaloilla ja yli 150 kielellä.

Vuodesta 2003 lähtien Pikakääntäjä on palvellut asiakkaita Alankomaiden lisäksi myös monissa muissa maissa. Yli 50 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee nykyään Alankomaiden ulkopuolelta. Suurin osa ulkomailta saatavista tuloista on peräisin saksankielisiltä markkinoilta. Vuonna 2021 Pikakaantaja suunnittelee laajentavansa toimintaansa Venäjälle ja muutamiin muihin maihin.

Käännöspyyntöjen kasvu vuosittain

Käännöspyyntöjen kasvu vuosittain

Liikevaihdon merkittävän kasvun takana on käännös- ja tulkkauspalvelujen kysynnän huomattava lisääntyminen. Viereisestä kuvasta näet käännöspyyntöjen määrällisen kehityksen vuoden 2007 puoliväliin asti.

Liiketoimintojen asemointi

Pikakääntäjä toimii laajalla sektorilla. Toimitamme käännöksiä kaikista kielistä kaikkiin kieliin ja kaikilla erikoisaloilla. Tarjoamme sekä käännös- että tulkkauspalveluja. Asiakaskuntaamme kuuluu sekä yksityishenkilöitä, viranomaisia, kansalaisjärjestöjä että eri alojen yrityksiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varmistaaksemme, että jokainen käännös on laatukäännös, joka vastaa toimeksiantajan odotuksia, noudatamme työssämme seuraavia perusperiaatteita.

Kääntäjämme ovat yksinomaan kohdekielen äidinkielen puhujia. Tämä tarkoittaa, että kääntäjät kääntävät vain omaan äidinkieleensä.

Kaikki kääntäjät ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. Periaatteenamme on "erikoistuminen = laatu". Kääntäjällä täytyy olla monivuotinen kokemus käännettävän tekstin alasta, jotta hän voi toimittaa laadukkaan käännöksen. Kokemus ratkaisee!

Kääntäjämme ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen, joka on osa kääntäjien kanssa solmimaamme yhteistyösopimusta.

Kääntäjämme toimittavat välittömästi käytettävissä olevia käännöksiä. Tarvittaessa tarkistamme käännöksen kahteen kertaan.

Näitä (ja muutamia muita) perusperiaatteita noudattamalla varmistamme, että käännöksemme vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.

Liiketoimintamalli

Meillä on ahkera ote työhön ja pyrimme palvelemaan asiakasta niin tehokkaasti kuin mahdollista ja toimittamaan laadukkaita käännöksiä nopeasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Yrityksellä on kaksi koordinointitoimistoa Alankomaissa, yksi Almeressa ja toinen Amsterdamissa. Sen lisäksi koordinointitoimistot löytyvät Amerikasta, Belgiasta, Saksasta ja Ruotsista. Näistä toimipisteistä käsin projektipäälliköt koordinoivat käännöksiä niissä maissa, joissa Pikakääntäjä toimii. Projektipäälliköt ovat ainoita välikäsiä toimeksiantajien ja kääntäjien välillä.

Projektipäälliköt työskentelevät tiimissä. Koska tietojenvaihto tiimissä on vilkasta, projekti voidaan tarvittaessa siirtää projektipäälliköltä toiselle. Projektipäälliköiden tehtävänä on välittää tietoa asiakkaille ja kääntäjille, hallinnoida terminologiapankkia ja sähköpostiliikennettä ja vastata kääntäjien ja asiakkaiden kysymyksiin ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Projektipäälliköt vastaavat koko käännöstoimeksiannosta, toimeksiannon vastaanottamisesta laskutukseen asti. He puhuvat äidinkielenään sen maan kieltä, jonka markkinoilla he työskentelevät.

Työskentely luottamuksellisten projektien parissa ja tiukat aikataulut vaativat luonnollisesti erittäin hyvää organisointia. Turvallisuus, toimiva tietoteknologia ja sen suojaaminen ovat yritykselle erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Siksi järjestelmämme ovat tuplavarmistettuja. Tietojen tallennus tapahtuu tarkkojen ohjeiden mukaan. Tärkeää on, että tekniikka pelaa ja tukee projektipäälliköitä työssään niin, että he voivat keskittyä käännettävien tekstien sisältöön ja asiakkaiden toiveiden täyttämiseen.

Itse kehitetyn projektinhallinta-, taloushallinto- ja laskutustyökalun ansiosta, Pikakääntäjän hallinto-osasto on suhteellisen pieni. Tämä osasto organisoi, valvoo ja tarkastaa. Almeren toimisto huolehtii kaikissa maissa sijaitsevien toimipisteidemme keskeisistä hallinnollisista tehtävistä. Keskitetty hallinto pitää Pikakääntäjän kustannukset alhaisina. Yritys laajentaa toimintaansa puhtaasti omin voimin ilman kolmansien osapuolten työpanosta.

Asiakkaat

Yrityksellämme on lukuisia toimeksiantajia. Osa niistä on pieniä yrityksiä, osa suuria, mutta palvelemme jokaista asiakastamme samanarvoisesti. Pysyviä asiakkaita (kolme tai useampia toimeksiantoja) meillä on 7 000. Yksityishenkilöille käännämme usein esimerkiksi notaarin virallistamia asiakirjoja, todistuksia ja muita vastaavia. Yrityksille ja viranomaisille kääntämiemme tekstien luonne vaihtelee hyvin paljon; arabiankielisestä Campinan maitojauhepakkauksen selosteesta ja saksalaisten kaupunginjohtajien puolalaisille kaupunginjohtajille ystävyyskaupunkihankkeiden puitteissa kirjoittamista kirjeistä. NET-maahanmuuttopöytäkirjoihin ja NIBE-instituutin tutkintotehtäviin.

Jokaisella asiakkaalla on oma projektikoordinaattorien tiimi. Projektikoordinaattorimme puhuvat asiakkaan äidinkieltä ja tietävät milloin tarvitaan lisäpontta. Sen lisäksi käytämme asiakkaidemme käännöksiin aina samoja kääntäjiä, jolloin käännösten tyyli säilyy mahdollisimman samanlaisena.

Työkalut

Kääntäjämme käyttävät nykyaikaisia käännöstyökaluja ja tekniikoita. Jos haluat tietää työtavoista ja käännöstyökaluista enemmän, annamme mielellämme lisätietoja käännöstyökaluistamme kuten Trados, Transit, Wordfast, Déjà Vu tai SDLX. Kääntäjämme ja projektipäällikkömme tuntevat lisäksi yli 50 erilaista tiedostomuotoa XML:stä Microsoft Office docx-tiedostoon.

Liikkeenjohto

Pikakääntäjän liikkeenjohtoon kuuluvat:

Erwin Vroom - Senior Project Manager

Vincent Vroom - Manager Finance

Peter Vlietstra - Research & Development Director

-

Ralph van het Nederend - Manager The Netherlands

2017-06-14T13:59:14.3596084Z
Henna van Doorn
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Hennalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 44 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.