Suomi

Lisätietoa lääketieteellisistä käännöksistä

Lääketieteellisten käännösten lukijakunta koostuu tavallisesti oman alansa ammattilaisista. Voimme luonnollisesti räätälöidä käännöksen myös laajemmalle kohderyhmälle. Lääketieteellisiin käännöksiin erikoistuneilla kääntäjillämme on kokemusta muun muassa lääkkeiden pakkausselosteiden, tuotekuvausten, potilaskertomusten, lääketieteellisten ohjelmistojen ja selvitysaineistojen kääntämisestä. On itsestään selvää, että lääketieteellisen käännöksen on oltava virheetön. Lääketieteen alan käännöksiin erikoistuneena käännöstoimistona käytämme tarvittaessa oikolukijoina lääketieteen ammattilaisia.

Kokemuksemme lääketieteellisiin käännöksiin erikoistuneena käännöstoimistona

Englanti on alan yleiskieli, mutta myös muita eurooppalaisia kieliä, kuten saksaa ja ranskaa käytetään paljon. Kääntäjätiimissämme on suuri joukko kääntäjiä, mukaan lukien äidinkielisiä kääntäjiä, jotka hallitsevat useita eri kielipareja. Useimmat kääntäjistämme ovat osallistuneet erikoistumiskoulutukseen, minkä ansiosta he ovat kuin kotonaan lääketieteellisten termien ja nimikkeistöjen parissa. Kielellinen yhtenäisyys varmistetaan käyttämällä tarkoituksenmukaisia käännöstyökaluja. Järjestelmämme mahdollistaa käännösten erittäin korkean laadun ja nopean toimituksen.

Erikoistumisalat

Lääketieteessä on useita erikoistumisaloja, joista jokaisella on oma terminologiansa ja ominaispiirteensä. Lääketieteellis-lingvistinen tiimimme on erikoistunut erityisesti seuraaviin aloihin:

 • Kardiologia
 • Kirurgia
 • Dermatologia
 • Dietetiikka
 • Embryologia
 • Endoskopia
 • Fysioterapia
 • Gynekologia
 • Suukirurgia ja oikomishoito
 • Kliininen neurofysiologia
 • Neurokirurgia
 • Neurologia
 • Onkologia
 • Oftalmologia
 • Ortopedia
 • Plastiikkakirurgia
 • Psykiatria
 • Radiologia
 • Urologia
 • Obstetriikka

Asiakaskuntaamme kuuluvat lääkeyhtiöt, valtion virastot ja hoitolaitokset. Voimme toimittaa pyynnöstä referenssejä.

Erikoistumisalueemme

 • Kardiologia
 • Kirurgia
 • Dermatologia
 • Dietetiikka
 • Embryologia
 • Endoskopia
 • Fysioterapia
 • Gynekologia
 • Suukirurgia ja oikomishoito
 • Kliininen neurofysiologia
 • Neurokirurgia
 • Neurologia
 • Onkologia
 • Oftalmologia
 • Ortopedia
 • Plastiikkakirurgia
 • Psykiatria
 • Radiologia
 • Urologia
 • Obstetriikka