Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Pikakääntäjä: Lääketieteen käännöksiin erikoistunut toimisto

Lääketieteen teksteihin erikoistunut käännöstoimisto

Käännämme lääketieteen tekstisi ammattitaidolla. Lähetä meille käännettävä tekstisi sähköpostitse, niin saat meiltä nopeasti tarjouksen sitoumuksetta.

Lääketieteen käännöksiin erikoistuneena käännöstoimistona tunnemme lääketieteen eri osa-alueisiin erikoistuneita kääntäjiä. Lääketieteen markkinat ovat meille tutut ja osaamme valita kulloiseenkin toimeksiantoon parhaiten soveltuvan kääntäjän. Toisin kuin muut käännöstoimistot me emme työskentele vakituisten kääntäjiemme kanssa, vaan monet lääketieteen kääntäjistämme ovat lääketieteen ammattilaisia, jotka toimivat kääntäjinä ainoastaan sivutoimisesti. He myös elävät useimmiten kohdekielen maassa. Ammattilaisten strateginen valinta takaa käännösten korkean laadun ja poikkeuksellisen alhaisen virhemarginaalin. Lääketieteen käännöksemme kestävät minkä tahansa laatutestin. Pyynnöstä voimme tehdä myös tarkastuskäännöksiä (takaisinpäin käännökset käännöksen tarkistamiseksi).

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä projektikoordinaattoreihimme. He kertovat mielellään lisää sairaaloille, lääketieteen laitoksille ja lääketieteen markkinasektorille toteuttamistamme käännösprojekteista.

Voit soittaa tai pyytää ei-sitovaa tarjousta myös sähköpostitse.

Lääketieteen käännökset: Kohderyhmät

Lääketieteen käännökset on tavallisesti suunnattu alan ammattilaisille. Käännämme kuitenkin myös laajemmalle kohderyhmälle ja myös täysin alaa tuntemattomille. Kääntäjillämme on kokemusta muun muassa seuraavien lääketieteen tekstien kääntämisestä:

* pakkausselosteet

* tuoteselosteet

* lääketieteelliset diagnoosit

* terveysvaikutteisten tuotteiden kuvaukset

* lääketieteen alalla käytettävät sovellukset

* lääketieteen apuvälineet

* tiedotteet

Olemme oikea valinta, mitä tahansa näistä tekstilajeista tarvitsetkaan.

Lääketieteen käännökset: Kielet

Englanti on lääketieteen alalla yleisimmin käytetty kieli, mutta myös muita kieliä kuten saksaa ja ranskaa tarvitaan usein. Jos teksti on suunnattu suuremmalle kohdeyleisölle, tarvitset käännöstoimistoa, joka kykenee kääntämään tekstisi nopeasti ja luotettavasti usealle eri kielelle. Pikakääntäjä on kokenut monikielisten lääketieteen käännösprojektien toteuttaja.

Lääketieteen käännökset: Kääntäjät

Lääketieteen kääntäjällä on usein erillinen lääketieteen alan koulutus, hän tuntee lääketieteen terminologian ja nimikkeistön ja käyttää apunaan käännösohjelmaa, joka takaa käännöksen yhtenäisen kielenkäytön.

Lääketieteen käännökset: Asiakkaat ja erikoisalat

Asiakaskuntaamme kuuluu lääkeyhtiöitä, lääkealan viranomaisia ja laitoksia. Laadimme tarjouksen lääketieteen tekstisi käännöksestä lyhyen ajan sisällä. Lääketieteen kääntäjillämme on erikoisalaosaamista seuraavilta lääketieteen osa-alueilta:

Kardiologia, kirurgia, dermatologia, dietetiikka, embryologia (alkiokehitysoppi), endoskopia (tähystys), fysioterapia, gynekologia, hammaskirurgia ja ortodontia (oikomishoito), kliininen neurofysiologia, neurokirurgia, onkologia, oftalmologia (silmätautioppi), ortopedia, plastiikkakirurgia, psykiatria, röntgenologia, urologia ja obstetriikka (synnytysoppi). Jos tarvitsemasi osa-alue ei ollut edellä lueteltujen joukossa, kysy meiltä lisätietoja.

2017-06-15T06:14:11.1995433Z
Henna van Doorn
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Hennalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.