Suomi

Luotettavat kääntäjät – ammattitaitoiset käännökset

Pikakääntäjän leivissä työskentelevät kääntäjät työstävät suuria tekstimääriä päivittäin. Vuosittain Pikakääntäjä tuottaa asiakkailleen yli 200 000 käännöstä, joiden joukossa on myös harvinaisempia kielipareja. Suosituimpiin ja kysytyimpiin kielipareihin kuuluvat muun muassa suomi-englanti, suomi-ruotsi, suomi-venäjä ja suomi-viro.

Kielenkääntäjä: suomi-englanti

Englanti on yksi maailman puhutuimmista kielistä, joten ei ole ihme, että Pikakääntäjän pöydälle saapuu paljon käännöksiä, joissa kohde- tai alkuperäiskieli on englanti. Yli 4 000 kokenutta kääntäjää kääntää myös erikoisalojen käännöksiä ja takaavat, että käännetty teksti sopii asiakkaan brändi-identiteettiin.

Kielenkääntäjä suomi-englanti hoitaa kaikki käännökset suomesta englanniksi ja myös toisin päin.

Kielenkääntäjä: suomi-ruotsi

Pikakääntäjällä on toimipisteitä myös naapurimaassamme Ruotsissa. Näin ollen Pikakääntäjä pystyy tarjoamaan asiakkaille lokalisoituja käännöksiä, joissa ruotsalainen kulttuuri ja ruotsalaiset tavat ja sanonnat on huomioitu. Kielenkääntäjä suomi-ruotsi hoitaa kaikki käännökset nopeasti ja ammattitaidolla.

Kielenkääntäjä: suomi-venäjä

Venäjä on suuri maa, jonka asema on maailmankaupassa vahvistumassa vuosi vuodelta. Venäjän kielen käännöksille on aina kysyntää ja Pikakääntäjän rosterissa olevat venäjän kielen kääntäjät hoitavat käännökset ammattitaidolla ja tehokkaasti. Venäjän kielen käännökset tulevat tarpeeseen etenkin globaalissa kaupankäynnissä.

Kielenkääntäjä: suomi-viro

Viro on suomen lisäksi osa suomalais-ugrilaista kieliryhmää. Viro ei ole suomea lukuun ottamatta sukua muille eurooppalaisille kielille, eikä viron kieltä puhuvia ihmisiä ole kuin noin 1,3 miljoonaa. Kielenkääntäjä suomi-viro on hyödyllinen apulainen myös erikoisalojen käännöksissä.

Kuinka käännösprosessi toimii?

Käännöstyössä on aina useita vaiheita, joiden aikana varmistetaan alkuperäisen tekstin kääntäminen, lokalisointi ja oikolukeminen. Ennen käännösprosessin aloittamista etsitään kääntäjä, joka sopii parhaiten kyseessä olevaan projektiin: tässä vaiheessa harkitaan esimerkiksi käännöksen tarkoitusta ja mahdollista erikoissanastoa.

Ensimmäinen vaihe käännösprosessissa on se, että kääntäjä lukee lähdetekstin läpi huolellisesti vähintään kerran. Seuraavassa vaiheessa kääntäjä tekee käännösluonnoksen, joka tehdään manuaalisesti. Tässä vaiheessa ongelmakohtiin ei kiinnitetä turhan paljon huomiota.

Ensimmäisen luonnoksen jälkeen kääntäjä palaa tekstin alkuun ja syventyy tekstiin tarkemmin. Samalla hän etsii parhaita ratkaisuja haasteellisempiin kohtiin, käyttäen apunaan esimerkiksi sanakirjoja, hakuteoksia ja internetiä. Kääntäjät eivät käytä käännösohjelmia, eikä tekstiä käännetä sanasta sanaan: muuten tekstistä tulisi huonosti luettavaa ja tekstin laatu kärsisi.

Kääntäjä pysyy aina kuitenkin uskollisena lähdetekstille eikä hän jätä siitä mitään pois, eikä lisää siihen mitään. Kääntäjä ottaa huomioon myös lukijakunnan sekä kohteen äidinkielen.

Lopullinen käännösprosessi

Käännösprosessi ei pääty siihen, että kääntäjä kääntää tekstin. Tämän jälkeen nimittäin käännös jätetään lepäämään, jonka jälkeen kääntäjä lukee käännöksen uudelleen läpi ja korjaa mahdollisia epäselvyyksiä tai virheitä, jotka eivät ensimmäisellä kierroksella osuneet silmään. Toisinaan kääntäjät antavat käännöksen luettavaksi vielä kollegalleen ennen kuin käännöksen viimeinen versio lähetetään asiakkaalle. Tekstin oikolukeminen on viimeinen vaihe käännöksessä.

Lokalisoinnin tärkeys

Käännösprosessissa on tärkeää ottaa huomioon tekstin lokalisointi. Se tarkoittaa sitä, että käännös sovelletaan sopivaksi kohdemaan odotuksiin, kulttuuriin ja tarpeisiin. Lokalisointi on tärkeää etenkin verkkokauppojen ja nettisivujen kääntämisessä. Hyvin lokalisoitu käännös antaa yrityksestä ammattimaisemman kuvan, jolloin asiakkaat saavat yrityksestä hyvän vaikutuksen. Lokalisoinnilla voi olla jopa suuri merkitys kaupallisen menestyksen suhteen.

Lokalisointiprosessissa otetaan huomioon muun muassa seuraavat asiat:

  • Oikeinkirjoitus: esimerkiksi Ranskassa käytetyn ranskan kielen kirjoittaminen eroaa Belgiassa, Afrikassa ja Kanadassa puhutusta ranskan kielestä.
  • Valuutat ja aikavyöhykkeet
  • Päivämäärän ja puhelinnumeron ilmaiseminen: esimerkiksi Yhdysvalloissa päivämäärä ilmaistaan muodossa kuukausi/päivä, kun taas Euroopassa se ilmaistaan muodossa päivä/kuukausi.
  • Yritysmuodot: Esimerkiksi Suomessa Oy on Saksassa Gmbh ja Ruotsissa AB.
  • Kirjoitussuunta ja tekstin pituus
  • Paino ja mitat
  • Desimaalit ja pilkut

Lokalisoinnilla on suuri rooli myös esimerkiksi sopimustekstiä käännettäessä. Käännöksessä on nimittäin huomioitava muun muassa paikalliset lait ja asetukset. Sopimustekstiä kääntäessä kannattaakin palkata kääntäjä, jolla on kokemusta juridiikasta.

Lokalisointi suunnitellaan niin, että käännetty teksti sopeutetaan käytettäväksi eri maissa. Kun yritys haluaa raivata tiensä uusille markkinoille, sen tulisi huomioida tekstien, nettisivujen ja esimerkiksi sopimusten lokalisointi.

Natiivin kielenkääntäjän merkitys käännösprosessissa

Hyvän käännöksen tuottamiseksi tarvitaan paljon muutakin kuin vain hyvää kielitaitoa. Myös kaksikieliset henkilöt voivat olla kääntäjinä huonoja, sillä heillä voi olla vaikeuksia muodostaa sujuvaa tekstiä toisella kielellään.

Toisaalta toisinaan on pakko käyttää kääntäjää, jonka äidinkieli ei ole tekstin kohdekieli. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, kun sopivaa kääntäjää ei muuten ole saatavilla.

Ei-natiiveille kääntäjille asetetaan aina hyvin tiukat vaatimukset: heillä on kääntäjän koulutus ja he hallitsevat kohdekielen moitteettomasti. Heidän kielitaitonsa on lähes natiivi, mutta ei-natiivien kääntäjien voi olla vaikea tehdä lokalisointia.

Kun käännetään erikoisalojen tekstiä, niille vaaditaan toisinaan kääntäjä, joka on erikoistunut tiettyyn aihepiiriin. Erikoisalojen kääntäjän asiantuntemus voi tehdä toisinaan kääntäjästä projektiin sopivamman vaihtoehdon kuin kääntäjän, joka puhuu kieltä omana äidinkielenään.

Kummassakin tilanteessa käännös tarkistutetaan natiivilla puhujalla käännöksen laadun varmistamiseksi.

Nopea tarjous